Zakres usług

_MG_5293a
null

SPRAWY GOSPODARCZE

Specjalizujemy się w zakładaniu i kompleksowej obsłudze firm, w ramach której:
– zapewniamy pełną pomoc w windykacji należności, czyli reprezentujemy w sprawach sądowych o zapłatę należności z wszelkiego rodzaju umów oraz reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych,
– przygotowujemy uchwały organów spółek, stowarzyszeń, itp.,
– pomagamy w sprawach kadrowych,
– reprezentujemy w sprawach zamówień publicznych,
– sporządzamy opinie prawne,
– analizujemy lub sporządzamy wszelkie potrzebne umowy,
– reprezentujemy przedsiębiorcę we wszystkich sprawach sądowych czy administracyjnych.
null

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewniamy stałą lub doraźną pomoc prawną zarówno wykonawcy, jak i zamawiającemu, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie:
– analizy lub przygotowania SWIZ,
– opracowania umów,
– opracowania regulaminów komisji i innych,
– sporządzania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej czy sądu.

Świadczymy także pomoc w przetargach poniżej 30.000 EURO.

zam-publ
_MG_5307a
null

SPRAWY CYWILNE

Zapewniamy pełna pomoc w sprawach cywilnych, w tym w:
– windykacji należności, czyli reprezentujemy w sprawach sądowych o zapłatę należności z wszelkiego rodzaju umów oraz reprezentujemy w  postępowaniach egzekucyjnych,
– dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia,
– analizy umów oraz ich sporządzania,
– przygotowywania opinii prawnych.
null

SPRAWY RODZINNE

Oferujemy prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności o:
– rozwód,
– separację,
– alimenty,
– kontakty z dziećmi,
– przygotowywanie planów wychowawczych, a także ustalania albo zaprzeczania ojcostwa,
– podział majątku.
rozwodowe
_MG_5312
null

SPRAWY SPADKOWE

Oferujemy pomoc w sprawach spadkowych, w tym o:
– stwierdzenie nabycia spadku,
– dział spadku,
– zapłatę zachowku,
– uznanie spadkobiercy za niegodnego,
– pomagamy sporządzić testament.
null

PRAWO PRACY

Kancelaria pomaga w sprawach z zakresu prawa pracy, to jest:
– reprezentuje w sprawach sądowych, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, odszkodowania, czy uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczną, często też w sprawach o ustalenie stosunku pracy,
– przygotowuje umowy o pracę, o odpowiedzialności materialnej, a także o zakazie konkurencji i inne,
– sporządzaniu regulaminów m.in. pracy, o wynagrodzeniu.
prawo-pracy
sprawy-karne
null

SPRAWY KARNE

Kancelaria specjalizuje się wyłącznie w sprawach karnych gospodarczych lub cywilnych tj. reprezentuje klientów jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub obrońcy w kwestiach powiązanych z prowadzoną działalnością lub sprawami cywilnymi.
null

SPRAWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Z uwagi na fakt, że kwestie związane z nieruchomościami są skomplikowane zalecamy skorzystanie z naszych usług przy:
– sprzedaży lub nabywaniu nieruchomości – przeanalizujemy umowę
– sprawach z uciążliwym sąsiadem,
– zniesieniu współwłasności
– przy budowie domu – przygotujemy umowę o roboty budowlane, umowę z projektantem czy kierownikiem budowy.
spr-nieruchomosci