Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Informacja o szczególnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków
zabezpieczających infrastrukturę kancelarii przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, w szczególności:

a. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
b. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak
wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
c. programy szpiegujące (ang. spyware) programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
d. spam, czyli niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze
reklamowym;
e. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
f. włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

4. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

a. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
b. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
c. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
d. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
e. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
f. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
g. szyfrowanie transmisji danych,
h. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
i. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.